madeniyag@akcanlar.com.tr +90 (850) 202 02 52 Whatsapp Destek

- Yağların Sağlık Ve İş Güvenliği Kurallarına Göre Kullanımı

  • Anasayfa
  • Terimler
  • - Yağların Sağlık Ve İş Güvenliği Kurallarına Göre Kullanımı

- Yağların Sağlık Ve İş Güvenliği Kurallarına Göre Kullanımı

Amacına uygun kullanıldığı sürece Shell Madeni Yağları, insan sağlığına zarar vermezler veya ihmal edilebilecek düzeyde tehlikelidirler.
Yağların kullanımında dikkat edilecek en önemli konu deriye ve göze temasını engellemek ve yağ buharlarını solumamaktır.

Genel Tavsiyeler

• Kurşun içerdiği beyan edilen yağları püskürtmeli yağlama sistemlerinde kullanmamak gerekir.
• Yağı rahatlıkla uygulayabilmek için, yağdanlık, gresörlük gibi ekipmanların sürekli el altında bulundurulması gerekir.
• Yüksek basınç ile gresleme yapan pompalar kullanılırken olan ve gresin deri altına sızmasına yol açan kazalar önemsenmeli ve hemen tıbbi yardım yapılmalıdır.
• Yağın deri ile temasının sık ve devamlı olmasının kaçınılmaz olduğu hallerde deride oluşan anormallikler ile ilgili olarak hemen bir doktora başvurulmalıdır.

Sağlıklı Bir Ortam İçin Önlemler

Madeni yağların kullanıldığı işlemlerde daha sağlıklı bir ortamın sağlanabilmesi için aşağıdaki önlemlerin alınmasında yarar vardır.
• Yağ sıçramalarını engellemek için kapaklar, muhafazalar veya siperlikler yapılmalıdır.
• Yağı rahatlıkla uygulayabilmek için, yağdanlık, gresörlük gibi ekipmanların sürekli el altında bulundurulması gerekir.
• İnsanların rahatlıkla ellerini yıkayabilecekleri lavaboların, çok fazla alkali olmayan sabunların her an bulunduğu temizleme noktaları olmalıdır. Çok alkali olan sabunlardan, deriyi tahriş edebileceği için kaçınılmalıdır.
• Yağ ile temasın kaçınılmaz olduğu her noktada eldiven kullanmakta yarar vardır.
• Her çalışma ortamında mutlaka bir ilk yardım çantası bulunmalıdır.
• Belirli aralıklar ile çalışma ortamı denetlenmek ve yukarıda tavsiye edilen uygulamalarda eksiklik var ise hemen giderilmelidir.

Sağlık ve İş Güvenliği Kuralları

Yağ ile teması olan işçilerin herhangi bir risk almamaları için aşağıdaki önlemlerin alınmasında yarar vardır.
• Eldiven kullanılmalıdır. Eğer bu mümkün değil ise yağ itici tipte kremler kullanılmalıdır.
• Yağ ile teması engellemek için uygun elbiseler kullanılmalı ve siperlik, muhafazalık gibi ekipmanların doğru şekilde montaj edildiği kontrol edilmelidir.
• Yağ bulaşmış el aletleri, bez ve üstübü gibi malzemeleri ceplere, özellikle pantolon ceplerine konulmamalıdır.
• Ekipmana yağ bulaşması söz konusu ise veya yağ ile kirlenmiş parçaları ekipmandan temizlemek gerekiyor ise bu işlem uygun metotlar ile yapılmalıdır.
• Yemek öncesi veya tuvalet öncesi eller sabun ile dikkatlice temizlenmelidir. Temizleme işlemi için asla gazyağı, benzin, heksan gibi solventler kullanmamalıdır.
• Çok fazla yağ bulaşmış iş elbiseleri temizlenmeden giyilmemelidir. Özellikle bu husus iç çamaşırlarında büyük önem kazanır. İş elbiseleri düzenli olarak yıkanmalıdır.

Diğer Terimler